[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider] Дейности - Детска градина № 92 "Мечта"

Дейности

Резултати от процедурата за избор на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г.

Протокол

Заповед

ОБЯВА

за провеждане на конкурс по докумети за допълнители образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2022/2023г., учебната 2023/2024г.,  учебната 202342025г.