[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider] Дейности - Детска градина № 92 "Мечта"

Дейности

Резултати от процедурата за избор на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г., 2025/2026 г.

ЗАПОВЕДИ

Английски език

Джудо

Плуване

Спортни с народни танци

ПРОТОКОЛИ

Английски език

Джудо

Плуване

Спортни с народни танци

"Обава за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 година.

Английски език

Джудо

Плуване

Спортни с народни танци