Дейности

Резултати от процедурата за избор на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г., 2025/2026 г. ЗАПОВЕДИ Английски език Джудо Плуване Спортни с народни танци ПРОТОКОЛИ Английски език Джудо Плуване Спортни с народни танци “Обава за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми … Продължете с четенето на Дейности