[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider] Документи - Детска градина № 92 "Мечта"

Документи

План за действие и финансиране Стратегия 2023-2024г.

План БДП 2023

Стратегия за развитие на ДГ №92 "Мечта" и финансов план за реализиране на стратегията за учебната 2020/2021г.

Правилник за дейността на ДГ №92 "Мечта"

Програмна система на ДГ №92 "Мечта"

Годишен план за дейността на ДГ №92 "Мечта"

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Програма за предоставяне на равни възможности на децата от уязвимите групи

Етичен кодекс

План-програма за психолого-педагогическа подкрепа